És obligatori posar tarima?

No, només es requereix quan el desnivell del sòl és molt pronunciat. Recomanem una visita tècnica on els nostres experts poden descartar dubtes.