Què necessito per demanar al meu ajuntament el permís per instal·lar una pista de gel?

Cada ajuntament pot tenir la seva normativa específica per a les activitats públiques que es realitzen a l'aire lliure, però a mode orientatiu o més habitual és:

1. Una sol·licitud de permís per a la realització de l'activitat

2. Una memòria ambiental o memòria tècnica on s'exposen els detalls del projecte de manera que compleixi amb la normativa de la policia d'espectacles (en el cas d'Espanya)

3. Un pla d'autoprotecció o pla d'emergència

4. Una pòlissa d'assegurança de l'empresa