Quins són els requisits més importants per instal·lar una pista de gel?

0

En primer lloc, necessitem un sòl ferm (no es pot instal·lar sobre sorra de platja) i anivellat. Si el sòl no està anivellat, se sol muntar una plataforma de fusta (tipus tarima o pòdium).

En segon lloc, una connexió elèctrica a la xarxa per alimentar la màquina refredadora. Si no hi ha prou potència en el quadre elèctric més proper, es pot optar per augmentar la potència del quadre o com a últim recurs, llogar un grup electrogen (generador).

En tercer lloc, com la pista de gel es fa amb aigua, necessitem una connexió a una presa d'aigua propera a la instal·lació de la pista de gel per poder omplir-la.

 

World Wide Ice Professionals

En línia

World Wide Ice Professionals

Parlem? Contacta ara amb nosaltres.

14:05